top of page

Kalevalainen jäsenkorjaus

Kalevalainen jäsenkorjaus on suomalaiseen hoitoperinteeseen nojaava sekä anatomiaan ja fysiologiaan perustuva tehokas tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoitoon ja enneltaehkäisyyn tarkoitettu menetelmä. 

Hoidossa lähdetään siitä, että ihminen on rakenteellinen ja toiminnallinen kokonaisuus, ja siksi häntä olisi myös hoidettava kokonaisvaltaisesti. 

Hoidon alussa jäsenkorjaaja pyrkii selvittämään vaivan synnyttäjän ja analysoimaan sen aiheuttamia muutoksia tasapainotekijöissä. Sen jälkeen tukirakenteet saatetaan paikoilleen pehmeästi käsitellen, raajojen ja ihmiskehon luonnollisia liikeratoja hyväksi käyttäen. Jäsenkorjaus tehdään ilman niksautuksia tai äkillisiä liikkeitä.

Niveliä mobilisoidaan, nivelien ja lihasten sekä sidekudosten liikkuvuutta parannetaan, tehostetaan kudosneste- ja verenkiertoa, ja hermot pyritään vapauttamaan mahdollisista pinnetiloista. 

Vaikutukset aineenvaihduntaan ja hermotukseen näkyvät toimintakyvyn ja elämänlaadun kohentumisena.

 

Kalevalaisella jäsenkorjauksella on saatu hyviä tuloksia esimerkiksi:

* Alaraajojen kiputiloissa: jalkaterien, nilkkojen, polvien ja lonkkien virheasentojen korjaamisessa.

* Alaselän kiputiloissa: iskiaskivuissa ja SI-nivelen virheasennoissa.

* Skolioosin eli kieroselkäisyyden hoidossa.

* Yläselän kiputiloissa: nikamien virheasentojen ja niistä aiheutuvien ongelmien hoidossa.

* Hartia- ja niskakivuissa: päänsäryn, huimauksen ja migreenin hoidossa.

* Yläraajojen kiputiloissa: rannekanavaoireyhtymän, tenniskyynärpään ja olkapääkipujen hoidossa.

* Pään alueen vaivoissa: purentahäiriöissä, jännityspäänsäryssä ja näköhäiriöiden hoidossa.

Montako hoitoa tarvitaan?

Yleensä kipuihin tai muihin vaivoihin saadaan helpotusta jo yhdellä hoitokerralla. Jos keho on ollut pidempään epätasapainotilassa, silloin tarvittavien käsittelyjen määrä liikkuu useimmiten 2-5 välillä, riippuen asiakkaan vaivojen luonteesta. Sopiva aika hoitojen välillä on1,5 - 2 viikkoa. Kun tilanne on kohentunut riittävästi, voidaan hoitoväliä pidentää.  Asiakkaan tullessa ensimmäistä kertaa hoitoon, hän saa myös arvion mahdollisten lisäkäsittelyjen tarpeesta. Usein voidaan antaa mukaan myös kotihoito-ohjeita joiden avulla asiakas voi ylläpitää saavutettuja hoitotuloksia ja näin nopeuttaa kuntoutumistaan ja olotilansa normalisoitumista.    

Lisätietoa Kalevalaisesta jäsenkorjauksesta löydät täältä:

bottom of page